Loading...
  • Vítejte
    Hotel, restaurace a penzion
  • Zažijte nevšední zážitky a poznávejte Slovácko přímo v jeho srdci
  • Věříme, že se nám podařilo vtisknout hotelu jedinečnou tvář,
    čerpající z historie i současnosti moravského Slovácka

Bzenec

Město Bzenec se nachází mezi Kyjovem a Veselím nad Moravou na silnici č. 54, vedoucí ze Znojma do slovenského Nového Mesta nad Váhom. V minulosti byl Bzenec město královské. V dnešní době je známé především tradičním pěstováním znamenitého vína a folklórem v nedaleké Strážnici. Město je obklopeno nádhernou krajinou moravského Slovácka plnou vinic a protkanou síti upravených cyklostezek.

Pro další informace a zajímavosti můžete navštívit stránky Bzence.

Informační centrum se nachází v blízkosti hotelu Beta.


Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána

Královský hrad ve Bzenci prokazatelně stával dle nálezů úlomků keramiky již v polovině 13. století na kopci „Starý hrad” nyní s pozůstatky barokní kaple sv. Floriána. Hrad byl dozajista kamenný a o jeho důležitostí svědčí i fakt že byl střediskem hradských úřadů, které dříve byly v Břeclavi, poté se přesunuli do Vracova, a pak roku 1315 do Bzence.

K jeho úplné zkáze dopomohlo i to, že v nejbližším okolí je nedostatek pevného stavebního materiálu, a tak byly ruiny postupně zcela rozebrány na mnoho staveb a dozajista i na stavbu nové moderní tvrze, jež vznikla na konci 15. století dole ve městě v sousedství bzeneckého dvora na místě dnešního zámku (Bzenecký zámek) a převzala tak funkci střediska místní správy po bývalém hradu.

Nyní je Starý hrad zrestaurován. Vice informací naleznete zde: Kaple sv. Floriána a Šebestiána


Baťův kanál

Jedna z nejznámějších a turisticky nejnavštěvovanější atrakcí je Baťův kanál. Byl vybudován v letech 1935 – 1938. Původně jako dopravní trasa spojující Otrokovice a Rohatec. Nyní slouží jako trasa pro výletní lodě. Ve Veselí nad Moravou se nachází přístaviště s informačním centrem. Trasa vyhlídkových projížděk lodí vede z Otrokovic téměř až k Hodonínu. Za zmínku stojí úsek mezi Veselím nad Moravou přes Strážnici do Petrova.


Skanzen Strážnice

Skanzen o rozloze 16 ha se nachází v obci Strážnice. Je zde více než 60 objektů. Prohlédnout si můžete chov domácích zvířat, lidovou architekturu, původní řemesla i zemědělství. Seznámíte se také s původním vývojem a historií vinohradnictví. Po celý rok se zde koná mnoho akcí, jako například ukázky místního folkloru nebo přehlídky hasičských sborů.


Uherské Hradiště – výšina sv. Metoděje

V Uherské Hradišti v části města Sady ve směru na Kunovice se nachází pozůstatky kostela z přelomu 8. až 9. století. Byl to jeden z prvních zděných kostelů na severu od Dunaje. Výšina sv. Metoděje se nachází na kopci nad městem Uherské Hradiště, a proto je z tohoto místa vidět město a okolí, a za příznivého počasí hrad Buchlov a Barborka. Tato místní památka je volně přístupna veřejnosti.


Archeoskanzen Modrá

Nedaleko Uherského Hradiště před obcí Velehrad se nachází Archeoskanzen. K vidění jsou zde dobová obydlí, ukázky výroby původních pokrmů či oděvů, chov domácích zvířat, ukázky dobových tradic a zvyklostí. Objekt je přístupný od dubna do října. Od listopadu do března na objednání. V blízkosti objektu se také nachází kaple, kde se konají svatební obřady, hotel s restaurací v dobovém designu se slaměnou střechou a v neposlední řadě Živá voda – akvárium se sladkovodními rybami. K vidění zde najdete například kapry, jesetery nebo rybičky Garra Rufa, které se často využívají v lázních nebo spa centrech k léčbě kožních onemocnění.


Hrad Buchlov a Barborka

V Buchlovicích směrem na Brno před Buchlovským kopcem se nachází dvě poutní místa Hrad Buchlov a kaple Barborka. Obě tyto místa jsou historicky významnými památkami na Slovácku. U hradu Buchlov se přesně neví, kdy byl postaven, a proto se z dochovaných záznamů předpokládá, že to bylo někdy v první polovině 13. století. Po staletích se zde vystřídalo několik vlastníků hradu od Lichtenštejnů až po pány z Bertchtoldu, kteří jej vlastnili až do roku 1945 a díky rozsáhlým sbírkám mohli udržovat hrad, aby se z něj nestala zřícenina. Díky nim je dnes hrad přístupný veřejnosti.

Každoročně se tu konají i noční prohlídky s dobovou ukázkou soubojů. Kaple svaté Barbory, která se nachází 20 minut chůze od hradu Buchlov, sloužila jako Hrobka pánů z Petřvaldu a Berchtoldů. Lístky na prohlídku se prodávají v kapli. Prohlídky se konají pouze červenec – srpen, jinak je volně přístupná veřejnosti.


Státní zámek Buchlovice

Tato překrásná státní památka byla postavena roku 1700 pány z Petřvaldu. Více využívaná byla po roce 1900, kdy si ji jako sídlo pro politické účely zvelebil Leopold Berchtold a díky němu má zámek dnešní podobu. Také stojí za zmínku překrásná barokní zahrada s parkem vytvořeným v anglickém stylu. Park je pro veřejnost přístupný dle návštěvní doby.


KOVOZOO

Jedinečná kovo ZOO v celé Evropě se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Je zde k vidění více než 50 zvířat v životní velikosti, maják Šrotík, loď naděje, která slouží i jako restaurace, nebo také jedno z prvních letadel, které bylo vyrobeno pro LET Kunovice před více než 20 lety. Návštěvníci se mohou projet vláčkem STEELINKA, který pojme 54 cestujících. Vláček je vytápěný, takže se můžete svézt i za nepříznivého počasí.


Rozhledna na Salaši

Nově postavena netradiční rozhledna na kopci v tamní trati Paseky na Salaši vznikla na popud podnikatele, který se rozhodl zvelebit kraj a postavit něco unikátního a jedinečného. Rozhledna byla postavena roku 2014, je vyrobená z oceli, částečně je opláštěna modřínem a je v nadmořské výšce 366m, při výšce 20m. Rozhledna je po celý rok přístupna veřejnosti zdarma.


ZOO Lešná

Jedna z nejnavštěvovanějších ZOO v České Republice se nachází kousek za Zlínem v části Lešná. Rozsáhlý objekt je rozřazen do několika pavilonů, které nesou názvy po světadílech. V srdci ZOO je umístěn zámek Lešná. Novinkou je od roku 2014 zátoka rejnoků, kde se můžete dotknout živého rejnoka. ZOO je přístupná dle návštěvního řádu a ceníku.